1. Üldiste tingimuste kehtivus

1.1. Üldised tingimused kehtivad Gre Store klientide (edaspidi Klient) ja Gre Store omaniku Gre Store OÜ (edaspidi Gre Store) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kliendi ja Gre Store vahelisi suhteid väljakujunenud head tavad, toodete lisainfo ja Gre Store Tellimine juhend.

1.4. Gre Store jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.grestore.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. Gre Store ja Klient soovivad kaubelda Gre Store kodulehekülje www.grestore.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Gre Store koduleheküljel tellimust vormistades ning arvet tasudes kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. Gre Store hinnakiri

2.1. Gre Store koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes kohaletoimetamise kuluta.

2.2. Kauba kättetoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise viisist.

2.3. Kõik Gre Store kodulehel toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.4. Gre Store jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli tellimuse kinnitusel kajastatud tellimuse vormistamise momendil tingimusel, et tellimus ei ole tühistatud punktis 6.2. määratud põhjusel.

2.5. Täpsem informatsioon kohaletoimetamisviiside ja -hindade kohta on toodud Tellimine juhendi all.

3. Ostukorv, tellimuse vormistamine ja tasumine

3.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on klikkinud nupule "Lisa ostukorvi."

3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

3.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada.

3.4. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.

3.5. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ja kontrollib, kas arveaadressi ja tarneaadressi andmed on õiged.

3.6. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja vahel ka võimalikud lisakulutused. Peale vajutamist nupule "Kinnita tellimus," saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus ja arve.

3.7. Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on 24 tunni jooksul tellimuse eest tasunud Gre Store arvelduskontole 100% ulatuses, arve alusel tasumisele kuuluva summa.

3.8. Tellimus väljastatakse peale arve alusel tasumisele kuuluva summa täies ulatuses laekumist Gre Store arveldusarvele. Kui tellimuse eest ei tasuta kokkulepitud tähtaja jooksul, tellimus tühistatakse.

3.9. Ostu sooritamise järk-järgulise protsessiga võib tutvuda Tellimine juhendi all.

 3.10. Tasumine toimub arve alusel.

3.11. Kui Klient on tellimuse sooritanud, saadetakse Kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile koheselt tellimuse kinnitus ja arve mille alusel saab kauba eest tasuda 24 tunni jooksul.

3.12. Kui Kliendi e-posti aadressile ei ole tellimuse kinnitust saabunud, ei ole tellimus korrektselt vormistatud, Kliendi e-postkast on limiidi ületanud või on ekslikult sisestatud vale e-posti aadress. Kui Kliendi e-posti aadressile ei ole 1 tunni jooksul peale tellimuse vormistamist saabunud tellimuse kinnitust, palume ühendust võtta info@grestore.ee

3.13. Tellimuse kinnituses ja arvel on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse. Samuti on arvel toodud Gre Store Swedbank kontonumber, kuhu saab makse sooritada.

3.14. Kui Klient ei ole arvet tasunud 24 tunni jooksul alates tellimuse sooritamisest ja tellimuse kinnitamisest, loeb Gre Store seda Kliendi sooviks ostust loobuda ning tühistab tellimuse.

 

4. Toodete kättetoimetamine ja üleandmine

4.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.7. ja 3.8, toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressil,

4.2. Kliendil on võimalik valida 2 kohaletoimetamise viisi vahel:

4.2.1. Smart POST pakiautomaadi vahendusel.        

5.2.2. Eesti Posti postkontori vahendusel.

5.3. Makseid kontrollitakse tööpäeviti kell 10.00, 14.00 ja 16.00.

5.4. Postitused tehakse E-R. Kui tellimus on sooritatud laupäeval, pühapäeval või riikliku püha ajal, tehakse postitus sellele järgneval tööpäeval.

5.5. Kaup jõuab kohale vastavalt tellimuse vormistamisel näidatud tarnele ja valitud kohaletoimetamise viisile:

5.5.1. SmartPOST OÜ pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires 1 - 3 tööpäeva jooksul.

5.5.2. Eesti Posti postkontorite vahendusel Eesti Vabariigi piires 2 - 5 tööpäeva jooksul.

 

5.6. Koostöös SmartPOSTiga saab Klient kauba tellida pakiautomaati. Tellimuse vormistamisel tuleb nimekirjast valida lähim pakiautomaat kauba kättesaamiseks. Paki saabumisel saadetakse Kliendi mobiilile teade ning isiklik uksekood. Kliendil tuleb kood sisestada pakiautomaadi arvutisse, seejärel avaneb pakiautomaadi uks ning Klient saab kauba kätte. Saadetist hoitakse pakiautomaadis 7 päeva alates paki sisestamisest. Kui Klient ei ole pakki 7 päeva jooksul väljastanud, tagastatakse see Gre Store’le. Kui pakk on Gre Store’le tagastatud, tuleb paki kättesaamiseks Kliendil postikulu uuesti tasuda.

5.7. Koostöös Eesti Postiga saadab Gre Store kliendile toote/tooted standardpakina.

5.8. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel Kliendini. Gre Store ja koostööpartnerid ei vastusta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuse eest juhul, kui viivitus või arusaamatus oli tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

5.9. Kohaletoimetamise infoga saab tutvuda ka Tellimine juhendi all.

6. Tellimuse tühistamine ja tagastamine

6.1. Kliendil on õigus peale tellitud toodete eest ülekande sooritamist, kuid enne toodete väljastamist Gre Store poolt oma tellimus tühistada. Sellest tuleb teavitada info@grestore.ee vastavasisulises avalduses. Ettemaks tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva möödudes peale avalduse esitamist.

6.2. Gre Store jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui Klient ei ole tellimuse kinnituses toodud summat tasunud Gre Store OÜ pangakontole 24 tunni jooksul, arve ja tellimuse kinnituse väljastamisest.

6.3. Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Toote tagastamisest tuleb Gre Store’i enne postitamist teavitada, saates info oma andmete ja arvenumbriga aadressile info@grestore.ee. Peale taganemisavalduse tegemist peab tarbija kauba tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates taganemisavalduse tegemisest.

6.4. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ja originaalpakendis. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Gre Store info meilile.

6.5. Kauba tagastamise kulud kannab vastavalt VÕS § 194 lg 4 kuni 10 € ulatuses Klient, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

6.6. Kui Klient soovib saadud toote ümber vahetada mõne muu suuruse või teise kauba vastu, tagastab ta tellimuse ja vormistab soovitud tootele uue tellimuse.

6.7.   Kui Klient taganeb lepingust kasutades seadusega antud

14-päevast taganemisõigust, tagastab Gre Store kogu tellimuse eest tasutu, sh kauba kättetoimetamisega seotud postikulu.

 

6.8. Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu Gre Store. Kliendil tuleb kauba tagastamisel pakile lisada kviitung postikulu kohta.

6.9. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab Gre Store endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Kliendile tagastamisele kuuluvast summast.

6.10. Peale taganemisavalduse tegemist peab tarbija kauba tagastama viivitamata Gre Storele, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates taganemisavalduse tegemisest.

 

7. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

7.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist või raha tagastamist.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel peab Klient kahe kuu jooksul saatma e-kirja aadressile info@grestore.ee järgneva infoga:

   7.3.1. Kliendi nimi ja kontaktandmed;

   7.3.2. kaebuse esitamise kuupäev;

   7.3.3. tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisage ka fotod;

   7.3.4. Gre Store’le esitatav nõue;

   7.3.5. arve number, võimalusel lisada arve koopia.

7.4. Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Gre Store’lt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.

7.5. Gre Store ei vastuta:

   7.5.1. Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;

   7.5.2. defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

   7.5.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7.6. Toote nõuetele mittevastavuse ja pretensiooni esitamise kohta võib lähemalt lugeda Taganemisõigusalt.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Gre Store vastutab Kliendi ees Gre Store poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Klient vastutab Gre Store ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

8.4. Gre Store ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

9. Muud tingimused

9.1. Gre Store kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Gre Store ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a.  koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.

9.2. Gre Store jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud Gre Store uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist Gre Store andmebaasist.

9.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Gre Store Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

9.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on Gre Storel õigus pöörduda oma kaitseks kohtu poole ja kliendil Tarbijakaitseameti või kohtu poole.

10. Lisainfo

10.1. Kõik Gre Store tooteid, kampaaniaid või muud olulist infot puudutavad küsimused ja ettepanekud on oodatud e-posti aadressile info@grestore.ee. Gre Store püüab vastata saadetud kirjadele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1-2 tööpäeva jooksul.